Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

Instrument Wspierania Projektów 2021 Rady Państw Morza Bałtyckiego PSF 2021 Call

Cel:

dofinansowanie projektów nakierowanych na wzmocnienie odporności regionu poprzez promocję włączenia i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Tematyka:

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

  • Tożsamość regionalna,
  • Zrównoważony i dobrze prosperujący region,
  • Bezpieczny i stabilny region.
Wnioskodawcy:

wyłącznie osoby prawne:

  • instytucje rządowe, regionalne i lokalne,
  • grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia, mające siedzibę w państwach RPMB, działające przynajmniej od dwóch lat,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa (ale nie mogą być liderem),
  • członkowie Grup Eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją.
Partnerstwo/podwykonawstwo:

Projekty powinny być składane przez partnerów z co najmniej trzech państw RPMB. Projekty powinny mieć potencjał do stworzenia podstaw modelu sieci, partnerstwa, współpracy, który będzie funkcjonował także po zakończeniu ich realizacji.

Dofinansowanie:

Maksymalne dofinansowanie projektu: 65 000 euro. Minimalne dofinansowanie projektu: 10 000 euro. Wkład własny: 10%.

Okres trwania projektu: Możliwa jest realizacja projektów krótszych niż 12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

wyłącznie w języku angielskim za pośrednictwem formularza PSF, dostępnego na stronie PSF w terminie składania wniosków.

Szczegółowe informacje:

są dostępne w podręczniku wnioskodawcy oraz na stronie PSF.

Składanie wniosków:
  • do COP: 22.03.2021
  • do RPMB: 15.02.2021 - 31.03.2021