Szkolenia w ramach projektu NERW PW

Centrum Obsługi Projektów PW w ramach projektu "NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca" realizuje zadanie nr 49 "Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów". Celem zadania jest podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i administracyjnej w zakresie pozyskiwania środków, realizacji i rozliczania projektów. Szkolenia zostaną przeprowadzone w trzech grupach tematycznych:

  1. projekty z funduszy strukturalnych,
  2. krajowe projekty badawcze,
  3. międzynarodowe projekty badawcze.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dofinansowanie zadania nr 49 z UE: 20 848,16 zł.