Aktualności

Aktualizacja listy Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

Opublikowano: 05.09.2017

Na stronie Ministerstwa Rozwoju opublikowano zaktualizowaną listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zachęcamy do zapoznania się w przypadku udziału w konkursach, w których zgodność tematyki projektu z Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami jest wymagana.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (stan na lipiec 2016 r.)

Platforma KE służąca wyszukiwaniu partnerów do projektów w ramach EFS

Opublikowano: 05.09.2017

Komisja Europejska uruchomiła wyszukiwarkę, która ma umożliwić szybkie i wygodne znalezienie partnerów ponadnarodowych dla realizowania projektu w ramach  EFS.

Konkurs SYNChem – wydłużenie naboru składania wniosków konkursowych

Opublikowano: 05.09.2017

Informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie konkursem, a także z uwagi na konieczność aktualizacji dokumentacji konkursowej w zakresie „Umowy o realizację projektu”, termin zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach I konkursu SYNChem – Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz SYNTHOS S.A. (konkurs nr 1/4.1.1/2016/POIR), realizowanego w ramach poddziałania 4.1.1  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – „Strategiczne Programy badawcze dla gospodarki”, uległ przesunięciu do dnia 14 października br. do godz. 16:00.

Aktualizacja podręcznika Interreg Europa

Opublikowano: 05.09.2017

Informujemy, że opublikowano nową wersję podręcznika programu Interreg Europa. Zaktualizowany podręcznik jest dostępny w Serwisie EWT

Nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków EFRR, EFS i FS

Opublikowano: 05.09.2017

Znowelizowano Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Aktualny tekst wytycznych jest dostępny w Portalu Funduszy Europejskich.

Wytyczne w obecnej wersji obowiązują od 14.10.2016 r.

Częste błędy we wnioskach w konkursie PO IR 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Opublikowano: 05.09.2017

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało komunikat na temat najczęstszych błędów formalnych, pojawiających się we wnioskach o dofinansowanie w ramach konkursu PO IR 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Komunikat jest dostępny pod adresem: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/bledy-formalne/

Konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Opublikowano: 05.09.2017

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

2.3.1 PO PC przedłużenie terminu naboru wniosków

Opublikowano: 05.09.2017

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o przedłużeniu terminu naboru wniosków w konkursach w ramach Poddziałania 2.3.1 PO PC do 31 marca 2017r.

Więcej informacji na stronie CPPC.

Konkursy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility do 16 stycznia

Opublikowano: 05.09.2017

Zachęcamy do udziału w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility, organizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora. B+R. Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2017 r.

Więcej informacji na stronach FNP.

Konkurs 2.1 PO PC – zmiana terminu

Opublikowano: 01.10.2015

Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o zmianie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 PO PC.

„W związku z obowiązkiem uzyskania przez wnioskodawców działania 2.1 PO PC pozytywnej oceny projektu wydanej przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, podjęto decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie do 31 marca 2017 r.”

Więcej informacji na stronach CPPC.

Zmiana terminu zakończenia konkursu Studiujesz? Praktykuj!

Opublikowano: 01.10.2015

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że został zmieniony Regulamin konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do dnia 21 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie NCBiR.

Spotkanie: Ulgi na innowacje oraz instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych

Opublikowano: 01.10.2015

W dniu 29 marca br. odbyło się spotkanie pn.: Ulgi na innowacje oraz instrumenty wsparcia prac badawczo-rozwojowych. Zastosowanie, przykłady, praktyczne porady. Spotkanie zostało zorganizowane  przez Pracodawców RP (www.pracodawcyrp.pl) we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, tj.: Działem Wsparcia Projektów reprezentowanym przez p. Magdalenę Lipka-Chudzik – Kierownika, p. Magdalenę Mielniczuk – Głównego Specjalistę oraz p. Marcina Postawka – Zastępcę Dyrektora CZIiTT PW.

Wydłużenie terminu w konkursie 1.1 RPO WM

Opublikowano: 20.02.2013

Zarząd Województwa Mazowieckiego wydłużył termin naboru w ramach konkursu 1.1 RPO WM do dnia 4 maja 2017 r.

Więcej informacji na stronie RPO WM.

Publikacja na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Opublikowano: 20.02.2013

Z myślą o wszystkich zainteresowanych Programem Polska Cyfrowa powstała krótka publikacja, która wyjaśnia m.in. jaki jest cel programu, kto może się ubiegać o dotację oraz jakie projekty mają szanse na dofinansowanie. Zachęcamy do zapoznania się z publikacja i do aplikowania o środki w ramach konkursów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Publikacja jest dostępna na Portalu Funduszy Europejskich

Komunikat w sprawie zmian dokumentacji konkursowej – Konkurs 1/4.1.4/2017/POIR „Projekty aplikacyjne”

Opublikowano: 20.02.2013

W związku z przyjęciem przez Komitet Monitorujący PO IR w dniu 22 czerwca br. aktualizacji kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.1.4 ułatwiającej realizację projektów i wdrażanie ich wyników w działalności gospodarczej, w trakcie konkursu ogłoszonego 5 czerwca br. wprowadzono poniższe zmiany w dokumentacji:

Nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS

Opublikowano: 20.02.2013