Aktualności

Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych

Opublikowano: 18.10.2021

Zapraszamy do zapoznania się z repozytoriami uruchomionymi w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych:

Europejskie Ekosystemy Innowacji (EIE) - dzień informacyjny

Opublikowano: 15.10.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w dniu informacyjnym dotyczącym Europejskich Ekosystemów Innowacji. Organizatorem spotkania jest Krajowy Punkt Kontaktowy.

Warsztaty ERC z Key Innovations

Opublikowano: 14.10.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach dotyczących grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), organizowanych przez Polską Akademię Nauk oraz firmę Key Innovations.

Dni informacyjne i spotkania brokerskie dot. konkursów Horyzont Europa 2022

Opublikowano: 14.10.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w dniach informacyjnych dotyczących tematyki konkursowej w klastrach 1 i 6 oraz na spotkania brokerskie organizowane przez Komisję Europejską.

Spotkanie European Research Area for industry, society & education

Opublikowano: 14.10.2021

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniu online, organizowanym przez  Biuro NCBR w Brukseli, pt. European Research Area for industry, society & education.  

Jesienny tydzień z klastrami w programie Horyzont Europa

Opublikowano: 08.10.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu składającym się z 5 bezpłatnych webinariów. Organizatorem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

EURAXESS - granty i stypendia - październik 2021 r.

Opublikowano: 08.10.2021

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (październik 2021 r.).

Zaproszenie NCBR do udziału w badaniu efektów wsparcia NCBR (BRadar+)

Opublikowano: 06.10.2021

NCBR zaprasza do wypełnienia ankiety będącej elementem badania BRADAR+, które ma na celu wskazanie efektów projektów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kariery naukowo-badawczej kierowników projektów. 

Webinarium dot. pierwszego konkursu w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności

Opublikowano: 28.09.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym pierwszego międzynarodowego konkursu na projekty badawcze, ogłaszanego przez Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności. 

Webinarium Funding & Tenders Portal Partner Search and person profile

Opublikowano: 24.09.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium online pt. Funding & Tenders Portal Partner Search and person profile, organizowanym przez Komisję Europejską.

Sondaż Narodowego Centrum Nauk

Opublikowano: 22.09.2021

Narodowe Centrum Nauki przygotowało sondaż dotyczący funkcjonowania kobiet i mężczyzn w nauce. 

Szkolenie Od pomysłu do projektu, czyli jak napisać dobry wniosek do Horyzontu Europa

Opublikowano: 21.09.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Od pomysłu do projektu, czyli jak napisać dobry wniosek do Horyzontu Europa”, organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Szczecinie.

Jesienny tydzień z klastrami w programie Horyzont Europa

Opublikowano: 21.09.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu składającym się z 5 bezpłatnych webinariów. Organizatorem jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Wyniki konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe

Opublikowano: 21.09.2021

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe. Dofinansowanie otrzymał projekt z Politechniki Warszawskiej. Projekt będzie realizowany przez dr. Sebastiana Owczarka z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 7.09.2021)

Opublikowano: 07.09.2021

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2021 r.

Deklaracja ewentualnego przygotowania wniosku do konkursu Nauka dla Społeczeństwa

Opublikowano: 06.09.2021

W związku z naborem do konkursu Nauka dla Społeczeństwa ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki prosimy o zadeklarowanie ewentualnego uczestnictwa w tym konkursie kierowników projektów z PW w terminie do 30 września br.

EURAXESS - granty i stypendia - wrzesień 2021 r.

Opublikowano: 06.09.2021

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (wrzesień 2021 r.).

Webinarium: Dzień informacyjny Programu COST

Opublikowano: 06.09.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium online: Dzień informacyjny Programu COST, organizowanym przez Biuro Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli oraz Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli.

Programy Horyzont Europa oraz LIFE – oferta po rozszerzeniu Programu LIFE o tematykę przejścia na czystą energię - webinarium

Opublikowano: 30.08.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w webinarium: Programy Horyzont Europa oraz LIFE – oferta po rozszerzeniu Programu LIFE o tematykę przejścia na czystą energię.

Szkolenie dotyczące portalu Funding & Tender Opportunities oraz części administracyjnej wniosku w Horyzoncie Europa

Opublikowano: 30.08.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu online dotyczącym portalu Funding & Tender Opportunities oraz części administracyjnej wniosku w Horyzoncie Europa, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Dzień informacyjny „Finansowanie przełomowych badań w programie Horyzont Europa” w ramach grantów ERC (Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych)

Opublikowano: 27.08.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dniu informacyjnym online dotyczącym tematyki - finansowanie przełomowych badań w programie Horyzont Europa w ramach grantów ERC, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Konkursy w ramach inicjatywy Widening Participation and Strengthening the European Research Area („Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”)

Opublikowano: 25.08.2021

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z konkursami ogłaszanymi w ramach inicjatywy „Szersze uczestnictwo i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”, które mają na celu wyrównywanie poziomu doskonałości naukowej przede wszystkim instytucji naukowo-badawczych z państw z grupy widening.

Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI) poszukuje ekspertów do oceny wniosków grantowych

Opublikowano: 13.08.2021

W związku z trwającym III naborem do Programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych PCI poszukuje ekspertów, którzy ocenią projekty badawczo-rozwojowe z podkarpackich uczelni.

Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)

Opublikowano: 12.08.2021

Rektor Politechniki Warszawskiej ogłosił konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC (Decyzja nr 201/2021 z 3.08.2021). Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB).

EURAXESS - granty i stypendia - sierpień 2021 r.

Opublikowano: 11.08.2021

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (sierpień 2021 r.).