Aktualności

Horizon Europe Programme Guide

Opublikowano: 27.07.2021

Komisja Europejska opublikowała nową wersję Programme Guide dla programu Horyzont Europa (HE), w którym znajdują się linki do dokumentów HE m.in. doAGA – Annotated Model Grant Agreement (Pre-draft).

Dzień Informacyjny dot. programu EURATOM

Opublikowano: 14.07.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Dniu Informacyjnym dot. programu EURATOM, organizowanym przez Komisję Europejską.

Szkolenia „Krok po kroku z MSCA: Doctoral Networks – wniosek” oraz „Krok po kroku z MSCA: Postdoctoral Fellowships – wniosek”

Opublikowano: 14.07.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach on-line, organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, dotyczących przygotowania wniosków do konkursów MSCA Doctoral Networks oraz MSCA Postdoctoral Fellowships.

Głos beneficjenta – nowy portal, który ma usprawnić system wdrażania funduszy europejskich!

Opublikowano: 07.07.2021

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Rzecznikiem Funduszy Europejskiej stworzyło portal Głos beneficjenta. Ma on służyć przedsiębiorcom, samorządom oraz wszystkim, którzy korzystają ze środków unijnych.

Zasady wprowadzania zmian w projektach POWER 2014-2020

Opublikowano: 07.07.2021

Od 25 czerwca 2021 roku Instytucja Pośrednicząca (IP) przekazuje do stosowania zasady wprowadzania zmian w projektach dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Szkolenie „Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i innowacji UE” oraz informacje o konkursach

Opublikowano: 06.07.2021

Centrum Obsługi Projektów dziękuje za uczestnictwo w szkoleniu „Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i innowacji UE”, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021.

EURAXESS - granty i stypendia - lipiec 2021 r.

Opublikowano: 05.07.2021

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (lipiec 2021 r.).

Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 2.07.2021)

Opublikowano: 05.07.2021

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2021 r.

Pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa zostały ogłoszone

Opublikowano: 05.07.2021

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze w programie Horyzont Europa zaproszenia do składania wniosków. 

Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2022

Opublikowano: 30.06.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji dokument wdrożeniowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 - Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego.

Zaproszenie do zgłaszania propozycji prezentacji na V edycję konferencji "Środowisko informacji"

Opublikowano: 22.06.2021

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji prezentacji do wygłoszenia podczas V edycji Konferencji "Środowisko Informacji" organizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wydarzenie odbędzie się w II połowie listopada 2021 r. w formie online (wideokonferencji). 

Webinaria Enspire Science na temat klastrów w programie Horyzont Europa (22.06 - 01.07.2021)

Opublikowano: 21.06.2021

Zachęcamy do udziału w bezpłatnych webinariach pn. „Odkryj klastry programu Horyzont Europa na lata 2021-2022” organizowanych przez Enspire Science.

COP PW zaprasza na warsztaty w ramach szkolenia "Horyzont Europa – wprowadzenie do nowego programu ramowego badań i innowacji UE"

Opublikowano: 17.06.2021

Prowadzący warsztaty: pracownicy Centrum Obsługi Projektów.
Termin: 29 czerwca 2021 r., godz. 9:00–11:30.
Miejsce: online (platforma MS Teams).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki konkursu START

Opublikowano: 16.06.2021

FNP przyznała roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej.

Tydzień z Widening i ERA organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy (28.06-02.07.2021)

Opublikowano: 16.06.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w cyklu spotkań online poświęconych pakietowi Widening i Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) w programie Horyzont Europa, które odbędą się w dniach  28 czerwca – 2 lipca 2021 roku.

Konkurs Falling Walls Lab MSCA

Opublikowano: 16.06.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską we współpracy z Fundacją Falling Walls Lab.

„Dni informacyjne programu Horyzont Europa” organizowane przez Komisję Europejską (28.06-9.07.2021)

Opublikowano: 09.06.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu „Dni informacyjne programu Horyzont Europa”, składającym się z dziewięciu sesji tematycznych, które odbędą się w dniach 28 czerwca – 9 lipca 2021 roku.

„Europejskie Dni Badań i Innowacji”

Opublikowano: 09.06.2021

Zachęcamy Państwa do udziału w corocznym wydarzeniu Komisji Europejskiej „Europejskie Dni Badań i Innowacji”, które będzie jednocześnie oficjalną inauguracją nowego programu UE - Horyzont Europa.

Szkolenie „Jak aplikować o ERC Advanced Grant”

Opublikowano: 09.06.2021

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu „Jak aplikować o ERC Advanced Grant”, organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK).

Nowe informacje dotyczące rozpoczęcia naboru wniosków na granty MSCA

Opublikowano: 07.06.2021

Komisja Europejska planuje ogłosić pierwsze konkursy na granty MSCA: Postdoctoral Fellowships, Doctoral Networks i MSCA & Citizens, w ramach programu Horyzont Europa, w czerwcu 2021 r.

Nabór wniosków do nowych akcji COST 2021

Opublikowano: 07.06.2021

W czerwcu ruszy nabór wniosków do 40 nowych akcji COST.

EURAXESS - granty i stypendia - czerwiec 2021 r.

Opublikowano: 02.06.2021

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (czerwiec 2021 r.).

Harmonogram konkursów na rok 2021 (stan na 1.06.2021)

Opublikowano: 01.06.2021

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2021 r.

Webinaria nt. Programu Horyzont Europa organizowane przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Opublikowano: 25.05.2021

Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny, składającym się z pięciu bezpłatnych webinariów. Spotkania odbędą się w okresie od 27 maja do 10 czerwca 2021 r. i będą dotyczyły zagadnień związanych z Programem Horyzont Europa.

Otwarcie naboru wniosków w konkursie ERC Advanced Grant 2021

Opublikowano: 25.05.2021

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) 20 maja otworzyła konkurs na ERC Advanced Grant 2021 w ramach programu Horyzont Europa.