Aktualności

Interreg Europa Środkowa – rozpoczęcie drugiego naboru projektów 22 marca 2023 r.

Opublikowano: 26.09.2022

Komitet monitorujący Interreg Europa Środkowa zapowiedział, że znaczna część budżetu drugiego naboru projektów, planowanego na 22 marca 2023 r., zostanie przeznaczona na wsparcie klasycznych projektów współpracy transnarodowej. 

NCN zmienia wykaz paneli dyscyplin

Opublikowano: 21.09.2022

Rada NCN podjęła decyzję o reorganizacji paneli dziedzinowych w dziale ST – nauki ścisłe i techniczne; został utworzony nowy panel ST11: Inżynieria materiałowa. 

Webinarium NCN dla obsługujących administracyjnie projekty badawcze

Opublikowano: 21.09.2022

Narodowe Centrum Nauki organizuje kolejne webinarium szkoleniowe dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN. 

KE udostępnia materiały o unijnym prawie antydyskryminacyjnym

Opublikowano: 21.09.2022

Publikacje elektroniczne, seminaria i kurs internetowy „Wprowadzenie do unijnego prawa antydyskryminacyjnego” to niektóre materiały udostępnione przez KE na stronie e-justice.europa.eu

Program Nauka dla Społeczeństwa w 2023 r. – konieczna deklaracja przygotowania wniosku

Opublikowano: 14.09.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) wznawia nabór wniosków do programu Nauka dla Społeczeństwa. 

Rozpoczęły się prace Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Opublikowano: 14.09.2022

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Komitetu Konsultacyjnego ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027 (Komitet Konsultacyjny Interreg) odbyło się 5 września 2022 r.

Myślisz o grancie ERC? Zapisz się na warsztaty lub spotkanie informacyjne

Opublikowano: 14.09.2022

Osoby zainteresowane aplikowaniem w konkursach ERC mogą skorzystać w najbliższym czasie z kilku okazji, by przygotować lepszy wniosek. 

Dołącz do prac nad „mapą drogową” w dziedzinie fotoniki dla Europy

Opublikowano: 14.09.2022

Osoby zainteresowane pracami nad nową strategiczną agendą badawczą dla fotoniki w Europie, która będzie podstawą do przyszłych konkursów Horyzontu Europa, mogą włączyć się w proces jej tworzenia uczestnicząc w cyklu warsztatów, planowanych we wrześniu oraz w październiku br.

Wskocz do projektu – mechanizm Hop On

Opublikowano: 14.09.2022

Do 10 listopada 2022 r. można skorzystać z możliwości dołączenia w roli partnera do projektów realizowanych w Horyzoncie Europa. 

PW w raporcie NCBR o efektach wsparcia projektów B+R

Opublikowano: 07.09.2022

NCBR opublikował wyniki badania BRadar+, czyli kompleksowego, cyklicznego badania efektów udzielanego wsparcia. Raport dotyczy doświadczeń instytucji naukowych w aplikowaniu i realizowaniu projektów B+R.

PO WER 2014-2020 – zalecenia w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych

Opublikowano: 07.09.2022

Instytucja Zarządzająca dokonała aktualizacji zapisów zaleceń w zakresie wprowadzania mechanizmów przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Harmonogram konkursów na rok 2022 (stan na 06.09.2022)

Opublikowano: 07.09.2022

witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2022 r.

Przedłużenie naboru w programie dla studentów i początkujących naukowców z Ukrainy

Opublikowano: 06.09.2022

NCN przedłużył do 16 września 2022 r. termin składania wniosków w specjalnym programie stypendialnym dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora.

EURAXESS - granty i stypendia – wrzesień 2022 r.

Opublikowano: 06.09.2022

Na stronie EURAXESS zamieszczono aktualną ofertę grantów i stypendiów dla naukowców na różnym etapie kariery naukowej (wrzesień 2022 r.).

Gdzie szukać partnerów do konsorcjów?

Opublikowano: 31.08.2022

Zanim podejmiemy decyzję o stworzeniu własnego zespołu albo jeśli chcemy nawiązać współpracę z innymi jednostkami, możemy skorzystać z różnych narzędzi proponowanych przez instytucje finansujące konkursy i dołączyć do konsorcjum.

Wydłużenie terminu składania wniosków w II konkursie „Nowe technologie w zakresie energii”

Opublikowano: 30.08.2022

Termin składania wniosków w ramach II konkursu Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii” został przedłużony do 23 września 2022 r.

Działanie PW zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców

Opublikowano: 30.08.2022

Działanie „Photovoltaic Extension for Bidirectional Charging Infrastructure for Electric Vehicles” w ramach projektu MoReSiC, pod kierownictwem prof. Jacka Rąbkowskiego z Wydziału Elektrycznego zostało zakwalifikowane do dofinansowania w I rundzie naboru Schematu Wsparcia Ukraińskich Naukowców (Scheme: Support for Ukrainian Researchers).

Rozważasz grant z Horyzontu Europa? Zapisz się do Akademii Managera

Opublikowano: 29.08.2022

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach online w ramach Akademii Managera Programu Ramowego Horyzont Europa (HE), organizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) Programów Badawczych UE w NCBR wspólnie z siecią Horyzontalnych Punktów Kontaktowych.

3 szkolenia online organizowane przez KPK we wrześniu

Opublikowano: 24.08.2022

Krajowy Punkt Kontaktowy we wrześniu organizuje 3 spotkania dla zainteresowanych składaniem wniosków w ramach Horyzontu Europa. 

Drugi nabór wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 już wkrótce

Opublikowano: 24.08.2022

Na jesieni zostaną ogłoszone kolejne nabory wniosków w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. 

Sonata Bis i Maestro – nabór w konkursach dla naukowców z doświadczeniem

Opublikowano: 23.08.2022

15 września 2022 r. kończą się nabory w konkursach Maestro 14 i Sonata Bis 12.

Grant ERC – naukowy znak jakości

Opublikowano: 17.08.2022

25  października 2022 r. kończy się nabór w konkursie ERC Starting, a 8 listopada - Synergy

NCBR wprowadza udogodnienia dla beneficjentów POIR

Opublikowano: 17.08.2022

NCBR wprowadza szereg usprawnień dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Przedłużony nabór wniosków w II konkursie „Nowe technologie w zakresie energii”

Opublikowano: 17.08.2022

NCBR do 26 sierpnia 2022 r. przedłużył nabór wniosków w konkursie, którego celem jest wpieranie neutralności klimatycznej Polski poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki.

Sukces naukowca z PW w konkursie Waeve-Unisono (NCN)

Opublikowano: 17.08.2022

Zespół pod kierownictwem dr. Kamila Szpojankowskiego z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych we współpracy z partnerami austriackimi będzie realizował projekt pt. Metody boolowskie, wartości oczekiwane, rezolwenty, wolna probabilistyka. Wartość projektu to 416 400 zł.