Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Granty ERC

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - informacje ogólne

- nabór do 25.10.2022
- nabór do 08.11.2022

Granty wewnętrzne PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Edycja 2022

Edycja 2021

Edycja 2020

Edycja 2019