Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Granty ERC

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych - informacje ogólne

Aktualne konkursy ERC

Horyzont Europa - ERC Starting Grants 2021

Składanie wniosków: do KE (SEDIA): 25.02.2021 - 8.04.2021

Horyzont Europa - ERC Consolidator Grants 2021

Składanie wniosków: do KE (SEDIA): 11.03.2021 - 20.04.2021

Horyzont Europa - ERC Advanced Grants 2021

Składanie wniosków: do KE (SEDIA) - wstępne terminy: 20.05.2021 - 31.08.2021

Horyzont Europa - ERC Synergy Grants 2021

Składanie wniosków: KE (Funding & Tenders): 15.07.2021 - 10.11.2021

Granty wewnętrzne PW wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Edycja 2020 - termin składanie wniosków: 7.01.2021

Edycja 2019