Wydarzenia zewnętrzne

Data wydarzenia Rejestracja Organizator Temat
2023-01-26
2023-01-31
daty zależne od wydarzenia Clean Hydrogen Joint Undertaking wydarzenia zw. z konkursami europejskiego partnerstwa instytucjonalnego ds. czystego wodoru Clean Hydrogen Joint Undertaking
2023-01-29
2023-01-31
2023-01-29 PolSCA szkolenie V4 Training for Research Project Managers
2023-02-01 bez wyznaczonego terminu Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Interreg Europa, Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego spotkanie wprowadzające do programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa na lata 2021-2027
2023-02-06 2023-02-03 NCBR spotkanie informacyjne on-line - konkurs NEON II
2023-02-09 niewymagana KE Lump Sum Funding in Horizon Europe
2023-03-03 2023-03-02 NCBR spotkanie informacyjne on-line -konkurs INFOSTRATEG V