Wydarzenia zewnętrzne

Data Organizator Temat
2021-10-19 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Konferencja Interreg 2021-2027 dotycząca kolejnej edycji programów Interreg  
2021-10-19 Krajowy Punkt Kontaktowy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Klaster 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne -webinarium

Klaster 3: Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa - webinarium

2021-10-20 Krajowy Punkt Kontaktowy FOOD AGRI Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko - webinarium
2021-10-21 Krajowy Punkt Kontaktowy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Klaster 5: Klimat, energia, mobilność - webinarium
2021-10-22 Krajowy Punkt Kontaktowy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Klaster 4: Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna - webinarium
2021-10-22 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie Rozliczanie, kwalifikowalność wydatków, trwałość w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich – webinarium
2021-10-25 Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskie Ekosystemy Innowacji (EIE) –  dzień informacyjny; spotkanie online
2021-10-26 Polska Akademia Nauk ERC – warsztaty za pośrednictwem platformy Zoom
2021-10-26 Ministerstwo Obrony Narodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Wojskowa Akademia Techniczna Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych – stacjonarnie; w przypadku zwiększenia liczby zachorowań COViD-19 przewiduje się przejście na formę konferencji online

2021-11-24-

2021-11-25

DELab UW – Digital Economy Lab DEICy 2021 Digital Economy, Internet of Things, Cybersecurity – globalne wyzwania i szanse transformacji cyfrowe