Wydarzenia zewnętrzne

Data wydarzenia Organizator Temat
2022-10-04 Polska Izba Przemysłu Chemicznego Konferencja Projektu Chemia 4.0 – spotkanie networkingowe
2022-10-04 CETPartnership Czech-Polish Workshop on European Partnerships – CET, DUT, Water4All
2022-10-05 Europejskie partnerstwo Photonics21 Follow-up Workshop „Digital Infrastructure"
2022-10-06 Europejskie partnerstwo Photonics21 Work Group 5 Workshop on "Safety, Security, Space & Defense"
2022-10-06 NCN Konferencja programu Badania Podstawowe w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG
2022-10-07
2022-10-09
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich
2022-10-11 European Institute of Innovation and Technology INNOVEIT EIT Summit 
2022-10-13 Interreg Central Europe Budowanie lepszej Europy Środkowej - Wpływ współpracy transnarodowej Interreg dziś i jutro (spotkanie online)
2022-10-19
2022-10-20
Interreg Morza Bałtyckiego Konferencja Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego
2022-10-21 Europejskie partnerstwo Photonics21 Work Group 3 Workshop on "Health"
2022-12-02
2022-12-03
Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku oraz Polska Akademia Nauk  Warsztaty mentoringowe ERC dla przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych