63 mln euro na nabory w ramach klastra 6 programu Horyzont Europa

Konkursy w ramach klastra 6 programu Horyzont Europa dotyczą tematów związanych z żywnością, bioekonomią, zasobami naturalnymi, rolnictwem i środowiskiem.

Nowe konkursy na 2024 rok obejmują innowacyjne rozwiązania w zakresie zrównoważonego rolnictwa, ochrony bioróżnorodności, gospodarki cyrkularnej oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Finansowanie jest dostępne dla projektów badawczo-innowacyjnych, wspierających zieloną transformację i zrównoważony rozwój, które realizowane są w konsorcjach międzynarodowych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.