Dni informacyjne i spotkania brokerskie dot. konkursów Horyzont Europa 2022

Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w dniach informacyjnych dotyczących tematyki konkursowej w klastrach 1 i 6 oraz na spotkania brokerskie organizowane przez Komisję Europejską.

Spotkania odbędą się w dniach 25-29 października 2021 roku. Rejestracja prowadzona jest niezależnie na poszczególne spotkania przedstawione poniżej (wcześniej należy się zalogować/założyć konto).

Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

Dzień informacyjny – 25-26 października 2021, godz. 9:00-16:30, rejestracja.

Spotkanie brokerskie – 27 października 2021, rejestracja do 27 października 2021 (godziny spotkania do potwierdzenia).

Klaster 1: Zdrowie

Dzień informacyjny – 28 października 2021 (program i rejestracja do potwierdzenia).

Spotkanie brokerskie – 29 października 2021, godz. 10:00-17:30, rejestracja do 28 października 2021.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie Komisji Europejskiej.