Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych

Zapraszamy do zapoznania się z repozytoriami uruchomionymi w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych:

Repozytoria umożliwiają udostępnianie danych badawczych w sposób zgodny ze światowymi standardami, m.in. zasadami FAIR, czy wymogami polityki otwartości wdrażanymi przez instytucje finansujące badania naukowe. Deponowane w serwisach zbiory danych otrzymują numery DOI, które ułatwiają wyszukanie danych i ich właściwe zacytowanie. Ponadto w polach metadanych istnieje możliwość wskazania instytucji finansującej oraz publikacji naukowej powiązanej z danymi.

Wszystkie repozytoria wpisane zostały do rejestru Registry of Research Data Repositories (re3data.org), korzystanie z nich jest bezpłatne.