Efektywność pozyskiwania środków na projekty przez PW – analiza COP

Można już zapoznać się z nowym raportem na temat pozyskiwania przez PW środków na projekty w ostatnich latach.

Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało analizę na temat aktywności projektowej pracowników PW. Przedstawia ona dane dotyczące projektów pozyskanych ze źródeł zewnętrznych w ramach konkursów obsługiwanych przez COP w podziale na ewaluacje i lata.

Raport zaprezentowany na posiedzeniu Senackiej Komisji ds. Nauki 19 czerwca 2024 r. dostępny jest tutaj.