Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

FENG - 2.7 Proof of Concept (FNP) – ważne informacje dot. składania wniosków

W związku z ogłoszeniem przez FNP konkursu dla działania 2.7 FENG - Proof of Concept przekazujemy istotne informacje dot. wewnętrznych ustaleń na uczelni dla osób składających wnioski w tym naborze.

Informacje dotyczące WYNAGRODZEŃKOSZTÓW POŚREDNICH dostępne są: tutu.

WKŁADY COP DFS DO WNIOSKÓW

Dla osób zainteresowanych aplikowaniem w tym naborze COP DFS przygotował informację pod kątem zgodności projektu z politykami horyzontalnymi UE do wykorzystania przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie:

  • Spełnianie horyzontalnych zasad równości szans i niedyskryminacji,
  • Zgodność z Kartą Praw Podstawowych (KPP),
  • Zgodność z Konwencją o Prawach Osób  Niepełnosprawnych (KPON),
  • Spełnianie zasady zrównoważonego rozwoju.

Dokument dostępny jest w SharePoincie COP.

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI FNP

FNP 03.08.2023 zaktualizowała wybrane dokumenty dot. naboru w konkursie. Zmieniono:

  • regulamin wyboru projektów,
  • umowę o dofinansowanie projektu,
  • wniosek o dofinansowanie projektu,
  • instrukcję wypełniania wniosku,
  • załącznik do wniosku  - oświadczenie głównego wykonawcy projektu.

Więcej informacji o zmianach znaleźć można na stronie FNP.

Celem konkursu jest wsparcie naukowczyń i naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć  - na prace badawczo-rozwojowe mające na celu weryfikację postawionej we wniosku hipotezy badawczej. Efektem przeprowadzonych badań  powinien być postęp na ścieżce prowadzącej do komercjalizacji projektu.

Nabór w konkursie trwa do 07.09.2023.

Więcej o konkursie można przeczytać na naszej stronie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

elzbieta.smietanka@pw.edu.pl