Grant SONATA BIS dla PW

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniku konkursu SONATA BIS 10. Wśród badań rekomendowanych do dofinansowania jest projekt Politechniki Warszawskiej.

Celem konkursów SONATA BIS jest wspieranie tworzenia nowych zespołów naukowych. Kierownikiem projektu może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od 5 do 12 lat przed udziałem w konkursie. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia dla członków nowego zespołu, stypendia dla studentów i doktorantów oraz aparaturę.

Do X edycji programu SONATA BIS zgłoszono 427 projektów. NCN wybrało spośród nich 76. Ich autorzy otrzymają łącznie 179 mln zł.

Wśród naukowców, którzy zostali rekomendowani do otrzymania grantu, jest dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Przyznano jej 2 769 400 zł na badania Eksploracja Diagramu Fazowego QCD Silnie Oddziałującej Materii w Eksperymentach HADES i CBM w GSI/FAIR.

Lista rankingowa konkursu SONATA BIS 10 dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.