Granty na Eurogranty - druga runda składania wniosków

W pierwszej rundzie składania wniosków w naborze FENG - 2.12 Granty na Eurogranty - organizacje badawcze - 1/2024 zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 103 950 zł.

Obecnie trawa druga runda - kolejny termin składania wniosków upływa 22 sierpnia 2024 r.

Celem konkursu jest wzrost innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich organizacji badawczych, poprzez zwiększenie ich udziału w programach UE, m.in. HORYZONT EUROPA. Dofinansowanie w wysokości od 19 500 zł do 58 225 zł można otrzymać na działania niezbędne do przygotowania Eurograntu i przeprowadzenia udziału wnioskodawcy w konkretnym naborze w programie UE, np. poszukiwanie partnerów czy przygotowanie wniosku.

Więcej informacji w ogłoszeniu o konkursie na stronie COP oraz w tekstach Planowane na 2024 r. nabory w programach FENG, FERS i FEnIKS i Nabory z programu FENG w 2025 r.