Harmonogram konkursów COP PW oraz oferty dla naukowców (czerwiec 2024 r.)

W witrynie SharePoint Centrum Obsługi Projektów PW zamieszczono aktualny harmonogram konkursów na 2024 r. oraz oferty dla naukowców, szukających możliwości zdobycia doświadczenia w projektach.

Doktoranci i pracownicy naukowi, szukający możliwości finansowania badań i stypendiów zagranicznych, jak co miesiąc, mogą zapoznać się z:

  1. harmonogramem otwartych i planowanych konkursów w ramach funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych. Harmonogram jest przygotowany przez COP PW i aktualizowany raz w miesiącu. Dostęp do niego mają osoby, które korzystają z adresu mailowego w domenie @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -  takie jak do komputera służbowego lub poczty.
  2. ofertami dla naukowców, szukających możliwości zdobycia doświadczenia w projektach.