Osoby do kontaktu:

mgr inż. Magdalena Mielniczuk

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 71 98

INFRASTARt - zmiany w programie oraz wydłużenie naboru wniosków

NCBR poinformowało o zmianach wprowadzonych w Programie zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R - INFRASTARt, jak również w dokumentacji konkursowej. Wydłużono też termin naboru wniosków o dofinansowanie w I konkursie realizowanym w ramach programu INFRASTARt.

Zmiany w  Programie zwiększenia efektywności wykorzystania infrastruktury B+R – INFRASTARt oraz w dokumentacji konkursowej dotyczą wprowadzenia możliwości otrzymania dofinansowania przez wszystkie jednostki naukowe, które wchodziły w skład konsorcjów realizujących projekty w ramach II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Poprzednie zapisy programu umożliwiały otrzymanie dofinansowanie jedynie liderom tych konsorcjów.

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian do programu oraz dokumentacji konkursowej, nabór wniosków w I konkursie został wydłużony do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 16.

Ważne: Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek dla danego projektu, dlatego zainteresowane jednostki powinny zgłosić chęć swojego udziału do COP.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.

Aktualne dokumenty dostępne są na stronie konkursu.