Kalkulator kosztów osobowych dla składających wnioski w konkursach Horyzont Europa oraz EURATOM

Dział Projektów Międzynarodowych COP zaktualizował kalkulator kosztów osobowych na 2024 r.

Kalkulator służy do oszacowania wynagrodzeń, łącznie z wyliczeniem osobomiesięcy (PM) oraz średnich stawek miesięcznych (average personnel cost per month) we wnioskach do konkursów programu Horyzont Europa oraz EURATOM.

Kalkulator został udostępniony w witrynie SharePoint COP, link będzie również dostępny przy ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na stronie COP.

Kierownicy Projektów są zobowiązani do skonsultowania kalkulacji z Pełnomocnikami Kwestora oraz z Działem Projektów Międzynarodowych COP przed złożeniem wniosku na stronie EU Funding & Tenders Portal.