Konkursy NCN i NCBR a skala TRL

Coraz częściej w konkursach ogłaszanych przez NCBR, NCN lub inne instytucje finansujące badania przemysłowe i prace rozwojowe pojawia się pojęcie TRL. 

Poniżej przedstawiamy, jak wykorzystać TRL-e przy pisaniu wniosku, ale na początek wyjaśnienie, czym właściwie są poziomy TRL.

Co pokazuje 9-stopniowa skala TRL?

Skala TRL (Technology Readiness Level), czyli poziomów gotowości technologicznej (PGT), określa stopień zaawansowania badań, prac lub produktu, od pomysłu do możliwości komercjalizacji, mierzy zdolność przeniesienia rozwiązania na rynek. Ta metoda umożliwia porównywanie poziomów rozwoju technologii w projektach z zupełnie różnych dziedzin naukowych. Skala TRL obejmuje 9 poziomów.

TRL a badania finansowane przez NCN i NCBR

Co do zasady NCN finansuje badania na poziomie TRL 1, czyli badania podstawowe. NCBR natomiast finansuje projekty w zakresie TRL 2–TRL 9, gdzie poziomy TRL 2–TRL 6 odpowiadają badaniom przemysłowym, a TRL 7–TRL 9 - eksperymentalnym pracom rozwojowym. We wnioskach do NCBR często należy wskazać poziom TRL w opisie fazy początkowej, czyli stanu badań przed rozpoczęciem projektu, i końcowej, czyli wyników po zakończeniu prac w projekcie. Przykłady takich opisów można znaleźć w Poradniku wnioskodawcy NCBR.

TRL na przykładach konkursów NCBR

We wniosku w ramach konkursu NUTRITECH, w którym nabór trwa do końca listopada 2022 r., należy opisać poziomy TRL:

  • początkowy, czyli etap prac zrealizowanych przed przystąpieniem do projektu. Oczekiwane są wnioski projektowe z zaawansowaniem prac na poziomie TRL 3,
  • końcowy, czyli stopień zaawansowania produktu w momencie zakończenia projektu, a także możliwości jego wdrożenia (komercjalizacji) – min. poziom – TRL 8.

Właściwe określenie wejściowego i wyjściowego TRL rozwiązania jest uwzględnione także w ocenie merytorycznej wniosków NUTRITECH, w kryterium zakresu, adekwatności i wykonalności prac zaplanowanych w projekcie w stosunku do oczekiwanych wyników.

W konkursach na rzecz obronności i bezpieczeństwa pojawia się częściej polskie tłumaczenie TRL, czyli poziom gotowości technologicznej lub poziom gotowości technologii (PGT). We wniosku w ramach cyklicznego konkursu np. SZAFIR należy nie tylko wskazać poziomy PGT na początku i na końcu projektu, ale także opisać wyniki poszczególnych etapów prac, wskazując na osiągnięcie danego poziomu gotowości technologii zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa z 31 sierpnia 2021 r.

Odwołanie do skali TRL jest wymagane przede wszystkim w projektach NCBR, które mają prowadzić do innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych o praktycznym zastosowaniu. Projekty NCN, wspierającego badania podstawowe, mają natomiast na celu zdobywanie nowej wiedzy bez konieczności jej komercyjnego wykorzystania. Zestawienie poziomów TRL w języku polskim i angielski, a także odniesienie do rodzajów badań znajduje się w naszej witrynie SharePoint.

Skala TRL jest wykorzystywana także w konkursach międzynarodowych, np. w Horyzoncie Europa, ale o tym opowiemy w kolejnym artykule.