Konsultacje wytycznych dotyczących korzystania z usług ekspertów w programach Interreg 2021-2027

Wytyczne mają regulować kwestie korzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych podczas oceny wniosków o dofinansowanie w programach Interreg. 

W latach 2021-2027 Polska będzie pełnić funkcję instytucji zarządzającej dla czterech programów Interreg: Południowy Bałtyk, Polska-Słowacja, Polska-Saksonia, Polska-Ukraina.

Uwagi do projektu wytycznych można zgłaszać do Działu Funduszy Strukturalnych COP na formularzu do 30 stycznia 2023 r.