NFOŚiGW - program „Wodoryzacja Gospodarki” - konieczna deklaracja uczestnictwa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wodoryzacja Gospodarki”.

Celem programu jest wsparcie technologii, dotyczących budowy, wdrożenia oraz komercjalizacji innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie NFOŚiGW.

Z uwagi na limit składanych wniosków należy wypełnić deklarację uczestnictwa w konkursie i przesłać ją do DPK COP do 5 lipca 2024 r. na adres justyna.wojciechowska@pw.edu.pl.