Naukowcy z PW laureatmi konkursu LIDER XI

24 lutego odbyła się wirtualna gala XI edycji programu LIDER. NCBR dofinansował badania 63 naukowców. Najwięcej grantów (osiem) przyznano Politechnice Warszawskiej. 

Konkurs LIDER przeznaczony jest dla młodych naukowców, którzy mogą otrzymać 1,5 mln złotych na projekt trwający od 12 do 36 miesięcy. Finansowane są badania aplikacyjne lub prace rozwojowe. Obecnie trwa nabór do kolejnej - XII edycji programu. Wnioski można składać do 18 marca 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.

Laureatami XI edycji programu LIDER zostali:

  • dr inż. Karol Ćwieka z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW (Wysokowydajny układ przepływowy do fotokatalitycznej produkcji wodoru z biomasy - projekt będzie realizowany na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW),
  • mgr inż. Kamil Dydek z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW (Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej),
  • dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur z Wydziału Chemicznego PW (Porowate, biodegradowalne implanty do regeneracji kości gąbczaste),
  • dr inż. Michał Gloc z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW (Opracowanie technologii wytwarzania nowej generacji implantów tytanowych do stabilizacji złamań kostnych, o zwiększonej biozgodności uzyskiwanej dzięki eliminacji cytotoksycznych dodatków stopowych - projekt będzie realizowany w Uczelnianym Centrum Badawczym "Materiały Funkcjonalne"),
  • dr Anna Łapińska z Wydziału Fizyki PW (Opracowanie technologii produkcji wielofunkcyjnych nanokompozytów polimerowych do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym),
  • dr inż. Piotr Prochoń z Wydziału Inżynierii Lądowej PW (Zrównoważone materiały – zaprawy aktywowane alkalicznie – do szczególnych zastosowań osłonowych w budownictwie),
  • dr inż. Jakub Skibiński z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW (Opracowanie technologii wytwarzania katod węglanowego ogniwa paliwowego o strukturze warstwowej i kontrolowanym rozkładzie wielkości porów),
  • dr Jakub Waldemar Trzciński z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego - projekt będzie realizowany na Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW).

O projektach laureatów przeczytać można w Broszurze informacyjnej programu Lider XI.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz lista rankingowa laureatów dostępne są na stronie NCBR.