Nowa funkcjonalność dla kierowników projektów w Bazie Wiedzy PW

Kierownicy projektów mają możliwość samodzielnego uzupełnienia efektów i wykonawców projektów i wykonawców w Bazie Wiedzy PW.

Baza Wiedzy PW jest źródłem wiedzy o dorobku naukowym pracowników PW i potencjale badawczym uczelni, w tym o projektach pozyskanych z NCN, NCBR, FNP, MNiSW, z programów UE i funduszy strukturalnych i norweskich itp.

Kierownicy projektów mogą obecnie samodzielnie dołączać w BWPW:

  1. efekty powstające w ramach swoich projektów, np. publikacje, patenty, produkty, takie jak oprogramowanie, prototyp (link do instrukcji),
  2. wykonawców zespołu projektowego (link do instrukcji).

Uzupełnienie tych danych pozwala sprawniej przygotować raport z realizacji projektu oraz upowszechnić sukcesy projektu.

W razie pytań prosimy o kontakt z Haliną Bukowiecką z Centrum Obsługi Projektów (halina.bukowiecka@pw.edu.pl, tel. 22 234 57 71).