Nowe informacje dotyczące naboru wniosków na granty ERC

Projekty dokumentów do konkursów na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council) zostaną opublikowane na stronie ERC pod koniec stycznia bądź na początku lutego 2021 r.

ERC planuje określenie terminów składania oraz ewaluacji wniosków jak najbardziej zbliżonych do pierwotnie planowanych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ERC.