Portal Funduszy Europejskich opublikował kolejne wytyczne dotyczące perspektywy na lata 2021-2027 do konsultacji

Portal Funduszy Europejskich opublikował kolejne wytyczne dotyczące perspektywy na lata 2021-2027 do konsultacji.

Kolejne dokumenty podlegające konsultacjom to Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027 (uwagi lub propozycje zmian prosimy przesyłać do COP na formularzu zgłaszania uwag do 28 lipca 2022 r.) oraz Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 (uwagi lub propozycje zmian prosimy przesyłać do COP na formularzu zgłaszania uwag do 5 sierpnia 2022 r.).

Dotychczas konsultacjom poddano następujące dokumenty:

Szczegółowe informacje: dostępne są na portalu funduszy europejskich.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Funduszy Strukturalnych COP.