Projekt PW dofinansowany przez sieć M-ERA.NET 2

Narodowe Centrum Nauki podało wyniki konkursu organizowanego przez międzynarodową sieć M-ERA.NET 2, która wspiera badania z zakresu nauk o materiałach oraz inżynierii materiałowej. Dofinansowanie otrzymają 42 projekty, jeden z nich jest koordynowany przez Politechnikę Warszawską.

Konkurs przeznaczony był dla międzynarodowych konsorcjów złożonych z co najmniej 3 zespołów pochodzących z co najmniej 2 krajów. Zgłaszane wnioski mogły dotyczyć jednego z 6 zagadnień z zakresu nauki o materiałach i inżynierii materiałowej (Modeling for materials engineering and processing; Innovative surfaces, coatings and interfaces; High performance composites; Functional materials; New strategies for advanced material-based technologies in health applications; Materials for additive manufacturing).

W pierwszym etapie do konkursu wpłynęło 236 wniosków wstępnych, w drugim etapie - 144 wnioski pełne. Do dofinansowania wybrano 42 projekty. W pięciu z nich uczestniczą naukowcy z Polski.

Jednym z wybranych projektów z udziałem polskich badaczy jest MOGLiS (Katody do ogniw Li-S oparte na MOF@rGO), koordynowany przez prof. dr. hab. inż. Marka Marcinka z Wydziału Chemicznego PW. W badaniach uczestniczyć też będą zespoły z Norwegian University of Science and Technology (NTNU) oraz norweskiej organizacji badawczej SINTEF Industry. Opis dofinansowanych projektów znaleźć można na stronie sieci M-ERA.NET.

Do sieci M-ERA.NET należy obecnie 50 organizacji z ponad 30 krajów, w tym Narodowe Centrum Nauki. Wspólne konkursy organizowane są od 2012 roku, polskie zespoły uczestniczą w nich od 2016 roku.

Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu 2020 oraz listy rankingowe dostępne są na stronie NCN oraz na stronie sieci M-ERA.NET.