Projekt Wytycznych dotyczących informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 do konsultacji

Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące informacji i promocji Funduszy Europejskich.

Uwagi do ich projektu można zgłaszać do Działu Funduszy Strukturalnych COP na formularzu do 25 listopada 2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że do 29 listopada 2022 r. trwają również konsultacje wytycznych dla projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w programach regionalnych (2021-2027), o czym pisaliśmy tutaj.