Przedłużono nabór w Konkursie 12/2022 na rzecz obronności i bezpieczeństwa

NCBR przedłużył do 29 lipca 2022 r. nabór wniosków składanych w ramach Konkursu nr 12/2022 (Runda 1) na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Tematyka obejmuje:

  • opracowanie, implementację i ocenę bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych pk. APQ,
  • system amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K) / SAP-35,
  • wpływ wysiłku bojowego i transportu lotniczego na bezpieczeństwo nurków bojowych
  • w trakcie realizacji podwodnych działań bojowych/ TULIPAN V,
  • innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP),
  • opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzuna podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP).

 Więcej informacji o konkursie znajduje się na naszej stronie.