Rozpoczyna się nabór do kolejnej edycji V4 Training dla doświadczonych menadżerów badań

Szkolenie "V4 Training for Research Project Managers” kierowane jest do menedżerów badań pracujących w działach projektów uczelni, instytutów naukowych i badawczych odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie.

Biuro Promocji Nauki PolSCA organizuje we współpracy z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Nauki (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD) szkolenie przeznaczone dla doświadczonych menadżerów badań pracujących w działach projektów (przede wszystkim międzynarodowych: H2020 i Horyzont Europa) wyłącznie na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie.

Wydarzenie odbędzie się w Brukseli w dniach 29, 30 i 31 marca.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić do 29 stycznia (do końca dnia) formularz oraz przesłać CV na adres polsca@polsca.pan.pl.

Więcej informacji: na stronie PolSCA.