Spotkanie przedstawicieli projektu ENHANCERIA na PW

W dniach 6 i 7 maja  Centrum Obsługi Projektów (COP) zorganizowało na Politechnice Warszawskiej spotkanie przedstawicieli międzynarodowego projektu „Europejski sojusz uczelni technicznych w zakresie działań badawczych i innowacyjnych” (ENHANCERIA), przygotowane przez prof. Katarzynę Rostek, kierownika projektu na PW. 

ENHANCERIA ma na celu opracowanie metod długoterminowej współpracy między nauką a społeczeństwem. W spotkaniu ENHANCERIA Walk and talk uczestniczyli przedstawiciele 7 uczelni wchodzących w skład konsorcjum ENHANCE. Spotkanie zainaugurowali prof. Mariusz Malinowski, Prorektor ds. Nauki PW i prof. Małgorzata Lewandowska, kierownik projektu IDUB.

Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w warsztatach dotyczących dwóch pakietów projektu: WP3 - Badania transdycyplinarne na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz WP6 -  Infrastruktura badawcza.

Zwiedzili także  laboratoria na PW, w tym: Laboratorium Antenowe w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Laboratorium Fotoniki Scalonej, Laboratorium Fotoniki Światłowodowej i Laboratorium Spektroskopii Optycznej (WEiTI) oraz Laboratorium Tunelu Aerodynamicznego (MEiL). W Centrum Innowacji zapoznali się z działaniami Akcelatora PW. W drugim dniu uczestnicy spotkania odwiedzili CEZAMAT i CENAGIS.

Projekt ENHANCERIA jest realizowany w ramach programu Horyzont 2020 przez 7 politechnik. Konsorcjum tworzą:

 • Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim (koordynator)
 • Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu
 • Politechnika w Mediolanie
 • Politechnika w Walencji
 • Politechnika w Berlinie
 • RTWH w Akwizgranie
 • Politechnika Warszawska.

Z PW w projekcie uczestniczą naukowcy z 4 wydziałów:

dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. uczelni; kierownik projektu (WP3, WP4, WP7; Wydział Zarządzania), dr hab. Agnieszka Skala-Gosk (WP3, WP4; Wydział Zarządzania), dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. uczelni (WP4; Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska), prof. dr hab. Roman Morawski (WP5, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr Bartłomiej Skowron (WP5; Wydział Administracji i Nauk Społecznych i dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni (WP6, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych).

Naukowcy przygotowują program transformacji uczelni obejmujący 4 główne obszary:

 1. Badania transdycyplinarne na rzecz zrównoważonego rozwoju (WP3)
 2. Zrównoważone ekosystemy przedsiębiorczości i innowacji (WP4)
 3. Zasoby ludzkie i rozwój kariery (WP5)
 4. Infrastrukturę badawczą (WP6).

Za zarządzanie projektem odpowiedzialne jest Centrum Obsługi Projektów.

autor zdjęć: Piotr Szczepański, CWM