Sukcesy PW w konkursie HYDROSTRATEG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiej edycji konkursu Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.

Do oceny merytorycznej skierowano 29 wniosków. Ocenę negatywną otrzymały 22 wnioski, pozytywną zaś - 7, w tym 3 wnioski z udziałem PW.

Więcej informacji o projektach PW w tabeli poniżej:

Tytuł projektu Kierownik projektu Jednostka Rola w projekcie Dofinansowanie
Autonomiczny System Internetu Rzeczy (IoT) do Monitorowania Jakości Wód oraz Operacyjnego Wspomagania Identyfikacji Zagrożeń prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska CEZAMAT Lider 22 178 017,24 zł
Innowacyjny system gromadzenia wód opadowych, roztopowych i ścieków szarych oraz procesami ich oczyszczania dr inż. Katarzyna Laura Miszta-Kruk Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Partner 10 567 583,05 zł
Opracowanie innowacyjnego demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych umożlwiającego zintegrowane oczyszczanie ścieków i przetwarzanie bioodpadów, odzysk ciepła oraz wielowariantowy recykling wody wraz z systemem monitoringu jakości wody dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Partner 16 670 431,12 zł

HYDROSTRATEG to realizowany przez NCBR strategiczny program, którego celem jest wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce.

O wynikach pierwszej edycji pisaliśmy tutaj.