Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków na granty ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) ogłosiła terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków na granty ERC.

 • Starting Grants
  • rozpoczęcie naboru: 25.02.2021
  • zakończenie naboru: 08.04.2021
 • Consolidator Grants
  • rozpoczęcie naboru: 11.03.2021
  • zakończenie naboru: 20.04.2021
 • Advanced Grants
  • rozpoczęcie naboru: 20.05.2021
  • zakończenie naboru: 31.08.2021

Szczegółowe informacje: dostępne są w zakładce Projekty międzynarodowe / Granty ERC oraz na stronie ERC.