Osoby do kontaktu:

mgr Edyta Czerwonka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

Wstępne daty naboru wniosków na granty ERC w 2022 r.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) podała wstępne daty naboru wniosków na granty ERC w 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ERC.