Wydłużony termin oceny wniosków w konkursie FENG - 1. 1 Ścieżka SMART- Projekty realizowane w konsorcjach (NCBR)

Termin oceny wniosków w konkursie FENG - 1. 1 Ścieżka SMART - Projekty realizowane w konsorcjach został wydłużony.

Jak informuje NCBR, zmiana ta spowodowana jest przede wszystkim dużą liczbą złożonych wniosków. Nowy termin to 23 sierpnia 2024 r.

Treść komunikatu NCBR dostępna jest na stronie.