Wyniki konkursu WUM_PW INTEGRA - 1

WUM_PW INTEGRA to konkurs na wspólne projekty badawcze Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie medycyny, inżynierii biomedycznej i biotechnologii, innowacyjnych technologii dla medycyny oraz diagnostyki medycznej lub zagadnień pokrewnych.

Pierwsza edycja konkursu trwała od 12 października do 13 listopada 2023 r. Złożono w niej 36 wniosków, które oceniła komisja konkursowa, powołana wspólnie przez WUM i PW. Wnioski zakwalifikowane do dofinansowania znajdują się w tabeli poniżej:

L.P. Nr rejestracyjny wniosku Tytuł Projektu
1 INTEGRA 1/1 Opracowanie ogólnodostępnego narzędzie  do automatycznej oceny morfometrycznej nerwów obwodowych w badaniach medycyny regeneracyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy obrazu
2 INTEGRA 1/4 Nowe materiały kompozytowe do potencjalnych zastosowań w leczeniu trudno gojących się ran
3 INTEGRA 1/6 GliomAI: Sztuczna Inteligencja w Rozwoju Radiogenomicznego Zbioru Glejaków
4 INTEGRA 1/17 Platforma do przesiewowej detekcji uwarunkowanych genetycznie zaburzeń syntezy hemoglobiny w próbce krwi wykorzystująca mikroskopię i tomografię fazową
5 INTEGRA 1/22 Zastosowanie aerozolu w przeciwnowotworowej terapii genowej
6 INTEGRA 1/25 Tworzenie adaptacyjnych, trójwymiarowych modeli segmentów oskrzelowo-płucnych na podstawie badania tomograficznego i scyntygraficznego płuc: nowe perspektywy w diagnostyce nadciśnienia płucnego
7 INTEGRA 1/26 Ocena termograficzna ran pooperacyjnych
8 INTEGRA 1/33 Wpływ środków remineralizacyjnych na szkliwo zębów - badanie in vitro

Więcej informacji o konkursie: na stronie COP.