Zaproszenie NCBR do udziału w badaniu efektów wsparcia NCBR (BRadar+)

NCBR zaprasza do wypełnienia ankiety będącej elementem badania BRADAR+, które ma na celu wskazanie efektów projektów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kariery naukowo-badawczej kierowników projektów. 

Badaniem są objęci wszyscy kierownicy projektów, którzy ubiegali się o wsparcie na realizację projektów.

Wypełnienie ankiety nie zajmie dłużej niż 20 minut. W każdej chwili można przerwać jej wypełnianie i powrócić w dowolnym momencie – ankieta uruchomi się na ostatnio przeglądanym pytaniu. Wszystkie dane zbierane w toku ankiety są poufne.

Ankieta będzie aktywna do 11 października 2021 r. pod adresem: https://survey.ncbr.gov.pl/index.php/352475?token=ls2G5YWaQj31BNn&lang=pl

W przypadku pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy na adres: badania@ncbr.gov.pl.