Osoby do kontaktu:

mgr inż. Małgorzata Szymańska

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 64 50

Zmiany w dokumentacji oraz wydłużenie terminu składania wniosków w ramach przedsięwzięcia „Oczyszczalnia przyszłości”

NCBR informuje, że w wyniku postulatów zgłoszonych w trakcie spotkania wyjaśniającego wprowadzono zmiany w dokumentacji oraz harmonogramie postępowania.

W wyniku postulatów zgłoszonych podczas spotkania wyjaśniającego oraz mając na celu wypracowanie jak najkorzystniejszych warunków współpracy w ramach przedsięwzięcia „Oczyszczalnia przyszłości”, NCBR poinformował o dodatkowych zmianach doprecyzowujących wprowadzonych do wzoru umowy oraz w harmonogramie przedsięwzięcia.

W szczególności doprecyzowano, że wcześniejsza spłata kapitału zwrotu docelowego w obu ścieżkach komercjalizacji wygasza to zobowiązanie. Obniżono wysokość uzupełniającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 30% na 10% maksymalnego wynagrodzenia etapu. Doprecyzowano postanowienia w zakresie ochrony praw twórców.

W wyniku wprowadzonych zmian wydłużono również termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu do 5 marca 2021 r., do godz. 12:00.

Opublikowane dokumenty dostępne są na stronie NCBR w zakładce Zamówienia publiczne.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie NCBR.