Osoby do kontaktu:

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - NUTRITECH - Konkurs I

Cel:

Zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.

Tematyka:
  • T1. Nutrigenomika i biomedycyna jako narzędzie wspierające walkę z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi (m.in. chorobami dietozależnymi)
  • T2. Żywność w leczeniu i zapobieganiu chorobom
  • T3. Aspekty technologiczne i gospodarcze prawidłowego żywienia
Wnioskodawcy:
  • przedsiębiorstwa – samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo 
  • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo 
  • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym: w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa.

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum mogą wchodzić maks. 3 podmioty.

Dofinansowanie:

Całkowity budżet konkursu to 100 mln zł.

Min. wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.

Maks. wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln zł. 

Okres trwania projektu: maks. 48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI, link do systemu będzie aktywny od 6 lipca  2022 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 21.11.2022
  • do NCBR: 06.06.2022 - 30.11.2022