Osoby do kontaktu:

Anna Matsukevych

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 57 44

FNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Jedną z głównych inicjatyw Fundacji jest stypendium dla wybitnych młodych uczonych START.

START - Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej.