NCBR - Współpraca dwustronna

Porozumienia dwustronne o współpracy z partnerami zagranicznymi, inicjowane i zawierane przez NCBR, mają za zadanie wspieranie badań naukowych i przemysłowych oraz prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności Polski w priorytetowych obszarach oraz wzmocnienie międzynarodowej pozycji kraju w obszarze badań.

Dlatego też finansowane badania badawczo-rozwojowe w ramach współpracy dwustronnej są ukierunkowane na rozwój:

  • innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych;
  • współpracy nie tylko zagranicznej, ale także polskich jednostek naukowych z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terenie Polski.

Obecnie proponowane są konkursy na współprace z następującymi państwami: