Aktualne konkursy

Współpraca badawcza Polska - Korea Południowa - 2/2024 (NCBR)

Składanie wniosków:
  • do COP: 19.08.2024
  • do NCBR: 27.08.2024

Grant wewnętrzny ERC - 1/2024 (PW IDUB)

Składanie wniosków:
  • do COP: 05.07.2024

Science for Peace and Security - 2024 (NATO)

Składanie wniosków:
  • do COP: 27.06.2024
  • 30.06.2024

Polsko-tajwańskie projekty badawcze PW IDUB-NTUST - 2024

Składanie wniosków:
  • do COP: 31.07.2024