Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

ERA-NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD - 3/2024

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: NCBR
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:

Topic 1: Accelerate digitalisation in the agri-food sector by use of AI-systems (machine learning, deep learning, neural network approaches);

Topic 2: Post-industrial agriculture: the best knowledge and digital technologies for reviving and strengthening best practices for regenerative agriculture;

Topic 3: Smart decision-making and reflection systems in farming;

Topic 4: Open Topic

Adresat:
  • organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę
  • przedsiębiorstwo (mikro/małe/średnie/duże)
  • grupa podmiotów złożona z ww. podmiotów w dowolnej konfiguracji
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów, biorących udział w konkursie.

Lista krajów biorących udział w konkursie znajduje się na stronie NCBR.

Dofinansowanie:

na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 tys. euro. Budżet pojedynczego projektu dla podmiotów z polski nie może przekroczyć 300 tys. euro.

100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych

Kurs z dnia uruchomienia naboru wg EBC: 1 EUR = 4,3248 PLN

Okres trwania projektu: od 12 do 36 miesięcy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny: submission system for proposals in the frame of the 2024 Joint Call of ICT-AGRI-FOOD.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i programu ICT-AGRI-FOOD

Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. Wniosek wstępny (Pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej,
  2. Wniosek pełny (Full-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego,
  3. Wniosek składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego.
Termin złożenia wniosku (etap I):
  • do COP: 06.05.2024
  • do ICT-AGRI-FOOD (Pre-proposal): 16.05.2024, 13:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
  • do ICT-AGRI-FOOD (Full-proposal): 20.06.2024, 13:00