Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

JTC2024 - konkurs w ramach Partnerstwa EP PerMed (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów międzynarodowych konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:

projects can focus on the following stages:

stage 1: identification of novel targets for the development of a concrete and feasible PM approach, based on a clearly circumscribed biological/clinical hypothesis, in combination with companion biomarker research. Applicants are advised to use existing clinical data as a basis for target identification.

stage 2: development or validation of already known but not yet established targets for a PM approach, in combination with accompanying biomarker research. This includes target validation in vitro and in animal models (proof-of-principle studies), early pharmacological and toxicity tests and, if feasible, exploratory clinical studies to demonstrate clinical applicability (proof-of-concept studies).

exclusion: research focussing only on new biomarker discovery. Projects submitted to the JTC2024 focussing on the identification of new biomarkers as the sole purpose of the research are out of the scope.

Research projects in all disease areas are encouraged.

Adresat:

po stronie polskiej:

 • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
 • grupa podmiotów składająca się z min. 1 organizacji badawczej i min. 1 przedsiębiorstwa
 • grupa podmiotów złożona z min. 2 organizacji badawczych
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się:

 • z min. 3 niezależnych partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych, których instytucje finansujące uczestniczą w konkursie*
 • z maks. 6 partnerów i nie więcej niż 2 partnerów z tego samego kraju (maks. liczba partnerów może wzrosnąć do 7, jeśli w skład konsorcjum wchodzi trzech partnerów z tego samego kraju - dotyczy tylko jednego kraju na konsorcjum; warunek: finansowanie musi pochodzić z co najmniej 2 różnych instytucji finansujących z danego kraju).

W skład konsorcjum może wchodzić maks. jeden partner finansowany samodzielnie w konsorcjum liczącym więcej niż 3 partnerów.  

*Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Dofinansowanie:
 • maks. dofinansowanie pojedynczego projektu: 350 tys. euro,
 • budżet konkursu dla polskich podmiotów: 1,1 mln euro,
 • do 100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych.

Kurs z dnia ogłoszenia konkursu wg EBC: 1 euro = 4,3708 zł.

Okres trwania projektu: maks. 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez PT-Outline.

Wniosek do instytucji międzynarodowej składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i EP PerMed.

Konkurs składa się z 3 etapów:

1. Wniosek wstępny (pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej,

2. Wniosek pełny (full-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego,

3. Wniosek o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego.

Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 26.02.2024
 • do partnerstwa EP PerMed (międzynarodowy wniosek wstępny): 05.03.2024
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do COP: 10.06.2024
 • do partnerstwa EP PerMed (międzynarodowy wniosek pełny): 20.06.2024