Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

CET Partnership Joint Call - 2-2023 (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów międzynarodowych konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:
 • Direct current (DC) technologies for power networks (TRI1)
 • Energy system flexibility: renewables production, storage and system integration (TRI1+ TRI2)
 • Advanced renewable energy technologies for power production (TRI2)
 • Carbon capture, utilisation, and storage (CCUS) (TRI3)
 • Hydrogen and renewable fuels (TRI3)
 • Heating and cooling technologies (TRI4)
 • Integrated regional energy systems (TRI5)
 • Integrated industrial energy systems (TRI6)
 • Clean energy integration in the built environment (TRI7)
Adresat:

po stronie polskiej:

 • przedsiębiorca (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo)
 • grupa przedsiębiorców (min. dwóch przedsiębiorców bez względu na wielkość firmy)
 • grupa podmiotów (min. 1 przedsiębiorca bez względu na wielkość firmy + min. 1 organizacja badawcza prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę)
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 partnerów pochodzących z różnych krajów uczestniczących w konkursie, w tym z co najmniej 2 podmiotów pochodzących z różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa”.

Partner z państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z programem „Horyzont Europa” finansowany samodzielnie może wchodzić w skład konsorcjum. 

Dofinansowanie:

Maks. dofinansowanie przez polskiego wnioskodawcę/konsorcjum krajowe: 700 tys. euro.

Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 3 mln euro. 

Do 100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych.

Kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4,6403 zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny CETPartnership Submission Platform.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i CETPartnership

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • wniosek wstępny (Pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej
 • wniosek pełny (Full-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego
 • wniosek o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 13.11.2023
 • do CETPartnership (Pre-proposal): 22.11.2023, 14:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do COP: 18.03.2024
 • do CETPartnership (Full-proposal): 27.03.2024, 14:00