Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

CLEAN HYDROGEN - 2023

Uwaga:

Program wspiera tworzenie europejskich technologii wodorowych, które będą miały szeroki wpływ na stworzenie ekonomii wodorowej.

Instytucja finansująca: Komisja Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • 11 projektów innowycyjnych (Innovation Action),
 • 13 projektów badawczo-innowacyjnych (Research, and Innovation Action),
 • 2 projekty wspierające (Coordination and Support Action).
Zakres tematyczny:

26 tematów w 7 obszarach tematycznych:

 • Renewable Hydrogen Production,
 • Hydrogen Storage and Distribution,
 • Transport,
 • Heat and Power,
 • Cross-cutting,
 • Hydrogen Valleys,
 • Strategic Research challenge.
Adresat:

Konsorcja projektowe składające się z min. 3 podmiotów z 3 różnych państw, w tym przynajmniej 1 podmiot z państwa członkowskiego UE i 2 z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych.

Wnioskodawca:

lider konsorcjum.

Dofinansowanie:

ogółem na program jest przeznaczone ponad 195 milionów euro.

Okres trwania projektu: może się różnić w zależności od rodzaju i obszaru tematycznego, dokładne wytyczne dotyczące każdego z konkursów znajduje się w Programie Prac.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA).

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:

na stronie partnerstwa Clean Hydrogen.

Termin złożenia wniosku:
 • do KE (portal SEDIA): 07.03.2023