Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

EDIDP - European Defence Industrial Development Programme

Cel:

Wsparcie konkurencyjności, wydajności i innowacyjności unijnego przemysłu obronnego.

Tematyka:

Poniżej znajduje się wykaz kategorii tematycznych wraz z nazwami i odsyłaczami do poszczególnych konkursów:

I. Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) detection capabilities and medical countermeasures

 1. Capabilities for CBRN risk assessment, detection, early warning and surveillance
 2. CBRN medical countermeasures, such as preventive and therapeutic immunotherapy

II. Underwater control contributing to resilience at sea

 1. Solutions to detect, identify, counter and protect against mine threats (including those operating at very high depths)
 2. Solutions to detect, identify, counter and protect against mobile manned, unmanned or autonomous underwater systems (including those operating at very high depths)
 3. Enhanced defence diving solutions to detect, identify, counter and protect against sub-surface threats

III. Counter-Unmanned Air Systems (UASs)

 1. Capabilities to detect, classify, track, identify and/or counter UASs in defence scenarios

IV. Cyber situational awareness and defence capabilities, defence networks and technologies for secure communication and information sharing

 1. Software defined network for defence use including the development of products and technologies
 2. Easily deployable and interconnected cyber toolbox for defence use

V. Space Situational Awareness (SSA) and early warning capabilities

 1. Advanced Space Command and Control (SC2) capability to process and exploit SSA data generated from sensors and catalogues to provide a complete space picture
 2. Enhanced SSA sensors for accurate identification and characterization of existing Geostationary Equatorial Orbit (GEO) and Low Earth Orbit (LEO) public and private assets

VI. Maritime surveillance capabilities

 1. Integrated solution to enhance the maritime situational awareness
 2. Multifunctional capabilities, including space based surveillance and tracking, able to enhance the maritime awareness (discover, locate, identify, classify and counteract the threats) with particular focus on maritime littoral and high sea areas and harbour protection and related critical infrastructure
 3. Coastal radars and passive sensors with associated relevant networks
 4. Maritime surveillance generated by networks of sensors based on fixed and/or semi-fixed unmanned platforms

VII. Upgrade of current and development of next generation ground-based precision strike capabilities

 1. A platform for long range indirect fire support capabilities
 2. Programmable and guided ammunition

VIII. Ground combat capabilities

 1. Development of next generation and upgrade of current armoured platforms, including those able to operate in extreme climates and geographical environments

IX. Air combat capabilities

 1. Upgrading or developing next generation attack helicopters
 2. Self-protection systems for fixed and rotary wing aircraft
 3. Multi-platform mission management capabilities

X. Simulation and virtualisation tools and equipment for training, exercises, systems design, development and integration, testing and validation

 1. Modelling, simulation and virtualization tools and equipment for training, exercises, systems design, development and integration, as well as testing and validation

XI. Defence technologies supported by artificial intelligence

 1. Defence capabilities supported by artificial intelligence
Wnioskodawcy:

Konsorcja składające się z min. 3 podmiotów prywatnych, publicznych ustanowionych w 3 państwach UE, państwach stowarzyszonych. Możliwy będzie również udział w konsorcjach firm założonych w UE lecz kontrolowanych przez podmioty spoza UE w ramach tzw. derogacji.

Dofinansowanie:

Większość działań fazy rozwojowej będzie mogła uzyskać 100% finansowania ze środków UE oprócz fazy budowy prototypów, dla której przewidziane jest dofinansowanie tylko 20% kosztów.

Wyższe stawki finansowania będą dostępne dla projektów z udziałem MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji, a także dla tych projektów, które mają powiązanie w ramach współpracy strukturalnej (Permanent Structured Cooperation – PESCO).

Okres trwania projektu: 4 lata. Okres ten może zostać wydłużony (nie dłużej niż do 6 lat) po zamieszczeniu we wniosku stosownego uzasadnienia.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski, które nie zawierają informacji niejawnych, należy dostarczyć listem poleconym, przesyłką kurierską lub osobiście na adres podany
w dokumencie Call Texts 2020.

W przypadku wniosków, które zawierają informacje niejawne, należy skontaktować się mailowo z Dyrekcją Generalną ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej Komisji Europejskiej (ec-edidp-proposals@ec.europa.eu) w celu uzgodnienia warunków dostarczenia wniosku.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA) i w Call Texts 2020.

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.11.2020
 • do Dyrekcja Generalna ds. Przemysłu Obronnego i Przestrzeni Kosmicznej Komisji Europejskiej: 01.12.2020