Osoby do kontaktu:

 COP PW

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

ERA-NET ICRAD - 2023

Uwaga:

Po przejściu etapów międzynarodowych konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:
 • Research to improve understanding of anthelmintic resistance  mechanisms, the impacts of anthelmintic resistance on livestock health, and development of  tools to help diagnose, prevent, and manage it.
 • Research to increase understanding of the impacts of climate change  and vector borne diseases on animal health, including development of tools to prevent,  prepare and respond to animal health emergencies triggered by climate change.
 • Research to support the development of novel and improved vaccine and  diagnostic tools and platforms will be supported, as will research to assess the utility and  efficacy of existing technology platforms. Proposals with a focus on anthelmintic vaccines, or which include an industrial partner are strongly encouraged in this research area.
Adresat:
 • Uczelnia    
 • Jednostka naukowa
 • Mikrofirma    
 • Mała i średnia firma    
 • Duża firma    
 • Konsorcjum    
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 partnerów z co najmniej 3 różnych krajów i maks. z 8 partnerów biorących udział w konkursie ERA-NET ICRAD.

W skład konsorcjum nie może wchodzić więcej niż dwóch partnerów z jednego kraju.

Dofinansowanie:

maks. 200 000 euro dla polskiego partnera w projekcie

100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych (w tym koszty pośrednie - 25 proc. kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa).

Okres trwania projektu: do 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się w formie elektronicznej poprzez ERA-NET ICRAD submission website.

Wniosek w języku angielskim składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i ICRAD.

Konkurs składa się z trzech etapów:

1. Wniosek wstępny (Pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej,

2. Wniosek pełny (Full-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego,

3. Wniosek składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego.

Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 22.05.2023, 11:59
 • do ICRAD (Pre-proposal): 01.06.2023, 15:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do ICRAD (Full-proposal): 04.12.2023, 15:00