Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Edyta Czerwonka

 22 234 + wew. 14 80

 edyta.czerwonka@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

ERC Consolidator Grant - 2023

Uwaga:

Naukowcy PW mogą złożyć wniosek o grant wewnętrzny na wsparcie działań, których celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC.

W przypadku, gdy na dyplomie potwierdzającym nadanie stopnia naukowego doktora nie widnieje data obrony doktoratu, kandydaci powinni przedłożyć pisemne potwierdzenie (PhD confirmation) zawierające tę datę uzyskane z instytucji przyznającej.

Instytucja finansująca: Unia Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badawczo-rozwojowy.

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych.

Adresat:

naukowiec ze stopniem doktora lub wyższym, 7–12 lat po doktoracie.

Wnioskodawca:

pracownik naukowy.

Dofinansowanie:

do 2 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowy 1 mln euro.

Okres trwania projektu: do 5 lat.
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:
Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders i stronie ERC.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 22.01.2023
  • do KE (Funding & Tenders Portal): 02.02.2023