Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

European Cooperation in Science and Technology - Akcje COST

Cel:

wsparcie współpracy między naukowcami z całej Europy i umożliwienie im dostępu do międzynarodowych sieci naukowych.

Tematyka:

dowolna dyscyplina naukowa.

Wnioskodawcy:

międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej siedmiu specjalistów z danej dziedziny, reprezentujących różne kraje członkowskie COST (Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz jedno państwo współpracujące: Izrael).

Dofinansowanie:

Badania w ramach Akcji COST finansowane są bezpośrednio przez prowadzące je jednostki naukowe. Z budżetu COST pokrywane są koszty konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań sieciowych.

Okres trwania projektu: 4 lata.
Miejsce/sposób składania wniosków:

za pośrednictwem portalu e-COST.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie COST.

Składanie wniosków:
  • do COP: 19.10.2021
  • do COST: 29.10.2021