Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Europejska Agencja GNSS (GSA) - MyGalileoSolution

Cel:

Wsparcie rozwiązań lokalizacyjnych, takich jak aplikacje mobilne, rozwiązania typu „wearable-based”, rozwiązania w zakresie zarządzania i śledzenia zasobów, oraz robotyki, wykorzystujących Galileo jako źródło pozycjonowania, nawigacji i/lub synchronizacji.

Tematyka:
 1. Crisis & Emergency Response
 2. Smart Transport for Green Deal
 3. Solution for Digital Age
 4. Cybersecurity

Konkurs składa się z dwóch niezależnych i równoległych ścieżek:

 1. Ścieżka 1 - Od Pomysłu do Prototypu: ma na celu opracowanie wersji beta aplikacji lub prototypu rozwiązania wdrażającego pomysł, osiągając minimum 50% jego funkcjonalności.
 2. Ścieżka 2 - Od Prototypu do Produktu: ma na celu opracowanie w pełni funkcjonalnego rozwiązania gotowego do komercjalizacji, począwszy od wersji beta aplikacji lub prototypu.

Uwaga: Każdy zespół może wybrać tylko jedną ścieżkę. Wybór ścieżki powinien być zgodny z etapem dojrzałości rozwiązania w momencie składania wniosku.

Wnioskodawcy:

Konkurs skierowany jest do europejskich innowatorów i przedsiębiorców. W konkursie mogą brać udział zespoły (optymalnie od 1 do 7 uczestników) złożone z osób fizycznych lub prawnych. Osoby fizyczne składające wniosek muszą być obywatelami państw członkowskich UE bądź obywatelami Szwajcarii lub Norwegii. Osoby prawne muszą posiadać główną administrację lub siedzibę w państwach członkowskich UE bądź w Szwajcarii lub Norwegii.

Dofinansowanie:

Na koniec pierwszego i drugiego etapu uczestnictwa w konkursie wyróżnione zespoły otrzymają następujące nagrody:

I. Etap pierwszy – Złożenie wniosku:

 1. Ścieżka 1 - Od Pomysłu do Prototypu: 30 najlepszych pomysłów otrzyma nagrodę w wysokości 15 000 euro każdy.
 2. Ścieżka 2 - Od Prototypu do Produktu: 20 najlepszych aplikacji/prototypów beta otrzyma nagrodę w wysokości 40 000 euro każdy.

II. Etap drugi – Rozwój i Finały: 3 najlepsze zespoły z każdej ścieżki otrzymają następujące nagrody:

 1. Ścieżka 1 - Od Pomysłu do Prototypu:
  • Nagroda pierwsza: 40 000 euro,
  • Nagroda druga: 25 000 euro,
  • Nagroda trzecia: 10 000 euro.
 2. Ścieżka 2 - Od Prototypu do Produktu:
  • Nagroda pierwsza: 60 000 euro,
  • Nagroda druga: 40 000 euro,
  • Nagroda trzecia: 25 000 euro.

Uwaga: Koszty podróży na finał nie są pokrywane ze środków konkursu.

Miejsce/sposób składania wniosków:

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem oficjalnej strony konkursu MyGalileoSolution. Uczestnicy powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Ścieżka 1 - Od Pomysłu do Prototypu:
  • Formularz zgłoszeniowy z opisem technicznym pomysłu,
  • 2-minutowy film przedstawiający pomysł i zespół,
  • Declaration of honour,
  • Formularz identyfikacji finansowej wraz ze wszystkimi dokumentami uzupełniającymi,
  • Formularz dla osób uczestniczących w zespole (osoby fizyczne powinny również dostarczyć  kopię dokumentu tożsamości, osoby prawne - wyciąg z krajowego rejestru przedsiębiorstw).
 2. Ścieżka 2 - Od Prototypu do Produktu:
  • Formularz zgłoszeniowy z opisem technicznym pomysłu,
  • 2-minutowy film przedstawiający pomysł i zespół,
  • Oświadczenie o posiadaniu przestawionego prototypu sprzętu lub wersji beta aplikacji,
  • Declaration of honour,
  • Formularz identyfikacji finansowej wraz ze wszystkimi dokumentami uzupełniającymi,
  • Formularz dla osób uczestniczących w zespole (osoby fizyczne powinny również dostarczyć  kopię dokumentu tożsamości, osoby prawne - wyciąg z krajowego rejestru przedsiębiorstw).

Formularze znajdują się pod linkiem do Terms of Reference.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu MyGalileoSolution oraz poprzez webinaria:

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2020
 • do GNSS: 30.09.2020