Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - EIT HEI Initiative Call 2

Cel:

Wsparcie rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w instytucjach szkolnictwa wyższego na poziomie instytucjonalnym.

Tematyka:
  • wspieranie zaangażowania i zmian instytucjonalnych;
  • wzmacnianie partnerstw;
  • rozwój innowacji i przedsiębiorstw;
  • poprawa jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości;
  • tworzenie i upowszechnianie wiedzy.
Wnioskodawcy:

konsorcja koordynowane przez instytucje szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie:

do 1,2 mln euro.

Miejsce/sposób składania wniosków:

wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie EIT HEI Initiative.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie EIT HEI Initiative.

  1. Webinar nt. drugiego naboru w ramach HEI Initiative - nagranie (należy najpierw założyć konto na platformie)
  2. Szkolenie z zakresu HEInnovate – narzędzia niezbędnego do przygotowania wniosku
Składanie wniosków:
  • do COP: 17.02.2022
  • do EIT (EIT HEI Initiative): 28.02.2022