Osoby do kontaktu:

mgr Roch Grabowski

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - EIT HEI Initiative Call 3

Cel:

wsparcie potencjału innowacyjnego szkolnictwa wyższego. 

Tematyka:

budowa zdolności i szkolenie talentów w dziedzinach zaawansowanych technologii poprzez:

  • włączanie dziedzin zaawansowanych technologii do programów nauczania kursów;
  • wspieranie firm rozpoczynających działalność w dziedzinie zaawansowanych technologii i firm typu spin-off;
  • ułatwianie wprowadzania na rynek innowacji z zakresu zaawansowanych technologii.
Wnioskodawcy:

konsorcja koordynowane przez instytucje szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie:

16 wybranych projektów otrzyma do 750 tys. euro.

Miejsce/sposób składania wniosków:

wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego na stronie EIT HEI Initiative. Link do formularza: dostępny od 17 listopada 2022 r.

Szczegółowe informacje:

dostępna są na stronie EIT.

Składanie wniosków:
  • do COP: 15.02.2023
  • do EIT: 17.11.2022 - 28.02.2023